ตำรวจ62

รับสมัคร : 30 ต.ค. - 6 พ.ย.61 สอบข้อเขียน : 25 พ.ย. 61 ประกาศผลสอบ : 4 ธ.ค. 61 รายงานตัวอบรม : 1 ก.พ. 62 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย 2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จำนวน 6,ตำรวจราคา_บอล_1.5400 อัตรา – ประกาศรับสมัคร 25-29 ต.ค.62 policeadmission ...ตำรวจสันติบาล (นสต.2). ที่ 1-200 ตัวจริง 103-67 คะแนน; ที่ 201-340 สำรอง 67-62 คะแนน ไฟล์ประกาศคะแนนฉบับเต็ม. สำนักงานส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการ ...เปิดสอบ ตำรวจชั้นประทวน 2562 จำนวน 521 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค.-2 เม.ษ.62 หนังสือแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2562 · หนังสือแนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ 2562.มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 62 ราย ดังนี้.